ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเนศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564