กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม หมู่ที่5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากไม้ไผ่)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง