ขอเชิญชวนประชากรกลุ่มเสี่ยงมารับบริการตรวจสุขภาพปอดฟรี!

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญชวนมารับบริการตรวจสุขภาพปอดฟรี!

ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ลุ่มสุ่ม

ประชากรในเขตหมู่ที่ 1,3,4,10 ตำบลลุ่มสุ่ม เชิญรับบริการ เวลา 08.00 - 12.00 น.

ประชากรในเขตหมู่ที่ 1,9 ตำบลลุ่มสุ่ม เชิญรับบริการ เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!