กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ในวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ลำดับที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

เวลา

 

สถานที่

 

หมายเหตุ

1

หมู่ที่  4 บ้านหนองขอน

09.00 - 10.00

ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองขอน

 

2

หมู่ที่  10 บ้านลุ่มสุ่ม

10.20 - 11.00

วัดลุ่มสุ่ม

 

3

หมู่ที่  3 บ้านลุ่มผึ้ง

11.20 - 12.00

อบต.ลุ่มสุ่ม

 

4

หมู่ที่  2 บ้านเขาสามชั้น

13.30 - 14.30

โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น

 

5

หมู่ที่  9 บ้านไตรรัตน์

14.30 - 15.30

ศาลาประชาคมหมู่บ้านไตรรัตน์ (แปดหลัง)

 

 

 

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ในวันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

เวลา

 

สถานที่

 

หมายเหตุ

1

หมู่ที่  5 บ้านสามัคคีธรรม

09.00 - 10.00

ศาลาประชาคมหมู่บ้านสามัคคีธรรม

 

2

หมู่ที่  8 บ้านเสรีธรรม

10.20 - 11.00

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

 

3

หมู่ที่  6 บ้านไทรทอง

11.20 - 12.00

ศาลาอเนกประสงค์หน้า

อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง

 

4

หมู่ที่  7 บ้านพุน้อย

13.30 - 14.30

ร้านค้าชุมชนบ้านพุน้อย

 

5

หมู่ที่  11 บ้านหินงามพุพลู

14.30 - 15.30

ที่ประชุมประจำเดือน

ของหมู่บ้าน

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!