ประชุมการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โดยนายวิชิต โพธิ์เงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม นางสาวจินตนา อินทร์สวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง