ประชาสัมพันธ์ "กรมควบคุมรณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในเด็ก"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในเด็กไทย 

อายุแรกเกิดถึง 7 ปี และเด็กต่างชาติ แรกเกิดถึง 15 ปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2562  

เวลา 08.30-12.00 น.ขอให้ท่านพาบุตรหลานของท่านไปรับวัคซีนตามสถานที่นัดหมาย ตามเอกสารระบุค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง