ประชาสัมพันธ์ "แจ้งข่าวการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม (งานพัฒนาชุมชน) 

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมบัญชีการจะทำหน้าที่โอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งวแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป กำหนดการจ่ายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนหยุดในเดือนนั้นค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง