ประชาสัมพันธ์ "องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 11  มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้น้อง ๆเล่นมากมาย จับฉลากลุ้นของรางวัล 

ต้อนรับน้องๆทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ด้านหน้า ณ อาคารอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง