ประชาสัมพันธ์ "เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามหนังสือประกาศที่แนบมาค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง