ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมที่ชำรุดเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5) ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามเอกสารค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง