ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม กรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง