ประสัมพันธ์ เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตามเอกสารแนบค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง