การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี