ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.90-001 สายบ้านลุ่มผึ้ง - หนองขอน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง