คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ดาบตำรวจช่วง นาคทองคำ