ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

8 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!