ประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการตลาดนัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 14.00 น.
ประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการตลาดนัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!