การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

6 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                  การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ชาวบ้านหมู่ที่ 2-11 ตำบลลุ่มสุ่ม ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ซิโนฟาร์ม 

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!