การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

13 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นจันทร์ที่ 13 กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!