กำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนชุมชน

17 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
 
กำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนชุมชน
 
 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!