มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลพร้อมพ่นละอองแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์น้ำ

22 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลพร้อมพ่นละอองแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์น้ำให้แก่

โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น,โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง,โรงเรียนบ้านหนองขอน,โรงเรียนหลุงกัง,โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์

และประธาน อสม.หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 11 เพื่อไว้ปฏิบัติงานคัดกรองในสถานศึกษาและในภายแต่ีละหมู่บ้าน 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!