การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี