การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง